Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Isocrates and some topoi re-invented

Isocrates and some topoi re-invented

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Janik, Joanna [SAP11015099] pl
dc.date.accessioned 2015-05-22T13:29:41Z
dc.date.available 2015-05-22T13:29:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1505-8913 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7844
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Isocrates and some topoi re-invented pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-90 pl
dc.subject.en Isocrates pl
dc.subject.en rhetoric pl
dc.subject.en Plato pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.identifier.doi 10.12797/CC.16.2013.16.06 pl
dc.identifier.eissn 2391-6753 pl
dc.title.journal Classica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach