Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Isocrates and some topoi re-inventedAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Janik Joanna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Janik Joanna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Janik Joanna