Jagiellonian University Repository

Degradation of glycocalyx and multiple manifestations of endothelial dysfunction coincide in the early phasefore atherosclerotic plaque development in apolipoprotein E/low‐density lipoprotein re of endothelial dysfunction beceptor‐deficient mice

pcg.skipToMenu

Degradation of glycocalyx and multiple manifestations of endothelial dysfunction coincide in the early phasefore atherosclerotic plaque development in apolipoprotein E/low‐density lipoprotein re of endothelial dysfunction beceptor‐deficient mice

Show full item record

dc.contributor.author Bar, Anna [SAP14022826] pl
dc.contributor.author Targosz-Korecka, Marta [SAP11019208] pl
dc.contributor.author Suraj, Joanna [SAP14011732] pl
dc.contributor.author Proniewski, Bartosz [SAP14005663] pl
dc.contributor.author Jasztal, Agnieszka [SAP14006898] pl
dc.contributor.author Marczyk, Brygida [SAP14023505] pl
dc.contributor.author Sternak, Magdalena [SAP14003388] pl
dc.contributor.author Przybyło, Magdalena pl
dc.contributor.author Kurpińska, Anna [SAP14017395] pl
dc.contributor.author Walczak, Maria [SAP20001007] pl
dc.contributor.author Kostogrys, Renata pl
dc.contributor.author Szymoński, Marek [SAP11006649] pl
dc.contributor.author Chłopicki, Stefan [SAP20000969] pl
dc.date.accessioned 2019-07-01T11:46:08Z
dc.date.available 2019-07-01T11:46:08Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2047-9980 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78297
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Degradation of glycocalyx and multiple manifestations of endothelial dysfunction coincide in the early phasefore atherosclerotic plaque development in apolipoprotein E/low‐density lipoprotein re of endothelial dysfunction beceptor‐deficient mice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en atherosclerosis pl
dc.subject.en atomic force microscopy pl
dc.subject.en endothelial function pl
dc.subject.en glycocalyx pl
dc.subject.en magnetic resonance imaging pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 140 pl
dc.identifier.doi 10.1161/JAHA.118.011171 pl
dc.title.journal Journal of American Heart Association pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Toksykologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e011171 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 94018
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa