Jagiellonian University Repository

Generalized Noether's formulas for plane curves singularities

Generalized Noether's formulas for plane curves ...

Show full item record

dc.contributor.author Gwoździewicz, Janusz pl
dc.date.accessioned 2019-06-28T08:06:53Z
dc.date.available 2019-06-28T08:06:53Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0083-4386 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78189
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Generalized Noether's formulas for plane curves singularities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-62 pl
dc.identifier.weblink http://www2.im.uj.edu.pl/actamath/PDF/48-55-62.pdf pl
dc.description.volume 48 pl
dc.identifier.eissn 2084-3828 pl
dc.title.journal Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-06-28 pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych