Jagiellonian University Repository

Meteorological instruments in the Astronomical Observatory of Jagiellonian University in 18th and 19th century

pcg.skipToMenu

Meteorological instruments in the Astronomical Observatory of Jagiellonian University in 18th and 19th century

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa