Jagiellonian University Repository

Antonina Domańska : szkic do portretu

pcg.skipToMenu

Antonina Domańska : szkic do portretu

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Iwona [SAP11016652] pl
dc.date.accessioned 2019-06-26T12:46:42Z
dc.date.available 2019-06-26T12:46:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-0851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78054
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Antonina Domańska : szkic do portretu pl
dc.title.alternative Antonina Domańska : sketch for a portrait pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-212 pl
dc.abstract.pl Prezentowany tekst jest próbą przypomnienia postaci i twórczości Antoniny Domańskiej. Rekonstruując biografię pisarki wykorzystano materiały pamiętnikarskie, prywatną korespondencję oraz wypowiedzi świadków epoki. Domańska zostaje pokazana jako osobowość niesłusznie wtłoczona w ramy wyznaczone przez recepcję Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a jej historia okazuje się ciekawym przyczynkiem do historii Krakowa końca XIX wieku. pl
dc.abstract.en This essay is an attempt to remind Antonina Domański's (1853-1917) character and works. Reconstructon of the biography of the writer was based on diary materials, private letters and statements of witnesses of the epoch. Domańska is shown as a personality wrongly entangled in the framework set by the reception of Stanisław Wyspiański's masterpiece "The Wedding". Her story proves to be an interesting contributor to the history of Cracow at the end of the 19th century. pl
dc.subject.pl powieść dla dzieci pl
dc.subject.pl tradycje konserwatywne pl
dc.subject.pl krakowskie mieszczaństwo pl
dc.subject.pl Stanisław Wyspiański pl
dc.subject.pl Antonina Domańska pl
dc.subject.en novels for children pl
dc.subject.en Cracow bourgeoisie pl
dc.subject.en conservative traditions pl
dc.subject.en Stanisław Wyspiański pl
dc.subject.en Antonina Domańska pl
dc.description.volume 11 (53) pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.18318/wIEKXIX.2018.11 pl
dc.title.journal Wiek XIX pl
dc.title.volume Drogi do niepodległości pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa