Jagiellonian University Repository

Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej : zarządzanie ryzykiem compliance

pcg.skipToMenu

Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej : zarządzanie ryzykiem compliance

Show full item record

dc.contributor.author Chaikovska, Ivanna [USOS177989] pl
dc.date.accessioned 2019-06-26T10:49:38Z
dc.date.available 2019-06-26T10:49:38Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1231-7853 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78027
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej : zarządzanie ryzykiem compliance pl
dc.title.alternative The problem of compliance of post-crisis banking regulations in the European Union : compliance risk management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-77 pl
dc.identifier.weblink https://www.pwe.com.pl/files/548737418/file/MiR_12_na_p%C5%82yt%C4%99CD1.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł koncentruje się na problematyce pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej oraz zagadnieniach związanych z zapewnieniem ich przestrzegania (compliance). Na tle przeprowadzonej analizy została sformułowana hipoteza, iż znaczenie funkcji compliance wzrasta wraz z wzrostem złożoności pokryzysowych regulacji bankowych. W artykule podjęto próbę syntetycznego ujęcia pokryzysowych regulacji bankowych w ujęciu chronologicznym, od 2010 roku do połowy 2017 roku. Dokonana została również próba opisu niezbadanych dotychczas zależności, pomiędzy wzrostem wymagań regulacyjnych dla banków a znaczeniem funkcji zapewnienia zgodności (compliance) oraz dynamiką działań organów nadzoru (enforcement actions). pl
dc.abstract.en This paper focuses on the issue of post-crisis banking regulations in the European Union and matters related to ensuring compliance with them. Based on the analysis, the hypothesis was formulated that the importance of the regulatory compliance increases with the complexity of post-crisis banking regulations. The article attempts to systematize post-crisis banking regulations in the European Union, from 2010 to mid-2017. An attempt was also made to describe the unexplored dependencies between the increase in regulatory requirements for banks in the post-crisis years, and the importance of the compliance function and the dynamics of enforcement actions. pl
dc.subject.pl bank pl
dc.subject.pl regulacja pl
dc.subject.pl zapewnienia zgodności pl
dc.subject.pl pokryzysowe regulacje bankowe pl
dc.subject.en bank pl
dc.subject.en regulation pl
dc.subject.en compliance pl
dc.subject.en post-crisis banking regulations pl
dc.description.number 12 pl
dc.title.journal Marketing i Rynek pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)