Jagiellonian University Repository

Kształtowanie relacji między bezrobotnymi a instytucjami służb zatrudnienia

pcg.skipToMenu

Kształtowanie relacji między bezrobotnymi a instytucjami służb zatrudnienia

Show full item record

dc.contributor.author Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.date.accessioned 2019-06-26T10:05:37Z
dc.date.available 2019-06-26T10:05:37Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78019
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kształtowanie relacji między bezrobotnymi a instytucjami służb zatrudnienia pl
dc.title.alternative Shaping the relationship between the unemployed and institutions of employment services pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 133-149 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 148-149 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5502/ pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kształtowania efektywnych relacji między urzędami pracy a ich bezrobotnymi klientami. Najbardziej pożądane, z punktu widzenia realizacji misji służb zatrudnienia, to relacje współdziałania, oparte na aktywnych postawach osób bezrobotnych, stymulowanych rzeczywistą chęcią zdobycia pracy. Osiągnięcie tego poziomu relacji między urzędami pracy a bezrobotnymi jest jednak ograniczane przez szereg barier. Podstawowe z nich to bariery o charakterze komunikacyjnym, bariery tkwiące w organizacji pracy urzędów, dotyczące efektywności programów adresowanych do bezrobotnych i wreszcie najistotniejsze z nich - sztywność i nadmierna formalizacja procedur obsługi bezrobotnych. Końcowym akcentem opracowania jest wskazanie kierunków przezwyciężania wspomnianych barier. pl
dc.abstract.en The article treats about the problems of effective relationships between labour offices and their unemployed clients. The most desirable, from the point of view of realization of the mission of employment services, are relations of cooperation based upon the attitudes of the unemployed to obtain a job stimulated by their real intentions. There are, however, several barriers limiting relations between labour offices and the unemployed. The most important ones regard rigidity and overformalization of the procedures of employment services. There are also those connected with the process of communication, work organization of labour offices and effectiveness of their programmes addressed to their clients. In the final part of the paper the ways of overcoming the abovementioned barriers are shown. pl
dc.description.number 1 (5) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych