Jagiellonian University Repository

Szkoła a rynek pracy

pcg.skipToMenu

Szkoła a rynek pracy

Show full item record

dc.contributor.author Łuczyński, Jan [SAP11011173] pl
dc.date.accessioned 2019-06-26T06:29:09Z
dc.date.available 2019-06-26T06:29:09Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77984
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Szkoła a rynek pracy pl
dc.title.alternative School and the labor market pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-117 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 116-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5500/ pl
dc.abstract.pl Relacja między szkolnictwem a rynkiem pracy staje się coraz bardziej złożona. Wynika to z napięcia występującego pomiędzy wzrastającą dynamiką przemian na rynku pracy a względną stabilnością szkolnictwa działającego w ramach biurokratycznej, hierarchicznej i inercyjnej struktury. Artykuł przedstawia analizę wyżej wymienionej opozycji oraz wskazówki co do kierunków zmian w relacjach rynek pracy - szkolnictwo pożądanych dla lepszego zaspokojenia potrzeb obywateli. pl
dc.abstract.en The relationship between the school system and job market becomes increasingly complex. This tendency originates in the tension between the growing dynamics of the changes on job market and the relative stability of the school system that acts as a bureaucratic, hierarchical, and inertial structure. The paper presents an analysis of the abovementioned opposition and conclusions about the changes in job market - school system relationships necessary for improvement of satisfying citizens’ needs. pl
dc.subject.pl cele edukacji pl
dc.subject.pl rozwój indywidualny pl
dc.subject.pl rynek pracy pl
dc.subject.pl socjalizacja pl
dc.subject.pl szkoła pl
dc.subject.en educational aims pl
dc.subject.en individual development pl
dc.subject.en job market pl
dc.subject.en socialization pl
dc.subject.en school pl
dc.description.number 1 (5) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-26 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych