Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Program kulturowy jako odpowiedź na specyfikę nauczania ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Kowalewski, Jerzy
Miodunka Władysław
Seretny Anna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Kowalewski, Jerzy
Miodunka Władysław
Seretny Anna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Kowalewski, Jerzy
Miodunka Władysław
Seretny Anna