Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu nowych rozwiązań : dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu nowych rozwiązań : dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.editor Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.editor Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2019-06-25T17:09:53Z
dc.date.available 2019-06-25T17:09:53Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2582-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77928
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title W poszukiwaniu nowych rozwiązań : dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku pl
dc.title.alternative In search of new solutions : didactics of Polish as a foreign language at the beginning of the 21st century pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 523 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, dn. 17-19 maj 2007 r., Kraków pl
dc.abstract.pl Tom "W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego u progu XXI wieku" zawiera teksty wystąpień uczestników VII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Krakowie w maju 2007 roku. Szeroko sformułowany temat pozwolił na prezentację referatów analizujących różne problemy teoretyczne i praktyczne, a także wykorzystujących rozmaite ujęcia metodologiczne. W pierwszej części tomu znalazły się referaty, które podejmują zagadnienie najważniejsze dla przyszłości nauczania języka polskiego jako obcego. Kolejne części zostały poświęcone dydaktyce elementów systemu językowego polszczyzny, interferencji, rozwijaniu i testowaniu sprawności językowych oraz pedeutologii. Nie zabrakło też miejsca na analizy i propozycje związane z kształceniem literackim i kulturowym, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Celem publikacji jest zatem prezentacja najnowszych osiągnięć polonistycznej myśli glottodydaktycznej, która nadążając za glottodydaktyką światową, dotrzymuje jej kroku i sprawia, że języka polskiego naucza się tak, jak innych języków europejskich. pl
dc.subject.pl dydaktyka języka polskiego jako obcego pl
dc.subject.en didactics of Polish as a foreign language pl
dc.description.publication 31 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)