Jagiellonian University Repository

Tourism and pilgrimage movement to the Jewish heritage sites in the Kraków Kazimierz district

pcg.skipToMenu

Tourism and pilgrimage movement to the Jewish heritage sites in the Kraków Kazimierz district

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa