Jagiellonian University Repository

Zarys filozoficzno-etyczno-społecznych implikacji rozwoju interfejsów mózg-komputer i mózg-mózg

pcg.skipToMenu

Zarys filozoficzno-etyczno-społecznych implikacji rozwoju interfejsów mózg-komputer i mózg-mózg

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska