Jagiellonian University Repository

Autonomia emocjonalna oraz rozumienie i doświadczanie bliskości przez młodzież

pcg.skipToMenu

Autonomia emocjonalna oraz rozumienie i doświadczanie bliskości przez młodzież

Show full item record

dc.contributor.author Szafrańska, Irmina pl
dc.date.accessioned 2019-06-21T07:10:43Z
dc.date.available 2019-06-21T07:10:43Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77674
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Autonomia emocjonalna oraz rozumienie i doświadczanie bliskości przez młodzież pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-65 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 64 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/3988/3922 pl
dc.abstract.pl Prezentowane badania dotyczą rozwoju autonomii emocjonalnej między 15. a 20. rokiem życia oraz rozumienia i doświadczania w tym wieku bliskości. Badania powstały na podstawie teoretycznych rozważań nad powtórną indywiduacją okresu dorastania (Blos, 1979) oraz nad bliskością rozumianą jako "zawieranie drugiego w sobie" (Kelley, 1983). W badaniu uczestniczyły 73 osoby (49 dziewcząt i 24 chłopców), uczniowie krakowskich gimnazjów i szkół średnich. Wykorzystano Skalę Autonomii Emocjonalnej (EAS, Steinberg, Silverberg, 1986) oraz Skalę Zawieranie Drugiego w Sobie (IOS, Aron i in., 1992). Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie następujących ogólnych wniosków: (1) wraz z wiekiem wzrasta autonomia emocjonalna młodzieży; (2) poszczególne czynniki autonomii emocjonalnej zdają się w szczególny sposób "oporne" na zmianę wraz z wiekiem (np. spostrzeganie rodziców jako osoby); (3) rozumienie przez młodzież oraz doświadczanie bliskości wydaje się nie korespondować w szczególny sposób z wiekiem. Przeprowadzone badania zachęcają także do przyszłego posłużenia się dwoma wykorzystanymi w niej skalami, a w szczególności Skalą IOS, której prostota i oporność na wpływ czynników kulturowych wydaje się obiecująca. pl
dc.subject.pl autonomia emocjonalna pl
dc.subject.pl bliskość pl
dc.subject.pl młodzież pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych