Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Znaczniki semantyczne w "Wielkim słowniku języka polskiego"Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Żmigrodzki, Piotr
Przybylska Renata

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Żmigrodzki, Piotr
Przybylska Renata

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Żmigrodzki, Piotr
Przybylska Renata