Jagiellonian University Repository

"A może by tak do opery?" : przykład tematycznych zajęć z języka francuskiego z wykorzystaniem technik audiowizualnych

pcg.skipToMenu

"A może by tak do opery?" : przykład tematycznych zajęć z języka francuskiego z wykorzystaniem technik audiowizualnych

Show full item record

dc.contributor.author Łukowicz, Kazimierz [SAP11011504] pl
dc.date.accessioned 2019-06-19T12:09:11Z
dc.date.available 2019-06-19T12:09:11Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3011-0 pl
dc.identifier.issn 2080-2358 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77538
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "A może by tak do opery?" : przykład tematycznych zajęć z języka francuskiego z wykorzystaniem technik audiowizualnych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-134 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZG/2010/Zeszyt-2/art/5762/ pl
dc.abstract.pl To, czy przeprowadzone przez nas zajęcia będą należeć do udanych, zależy, jak wiemy, od różnych czynników, także takich, na jakie nie mamy wpływu. Lekcja przygotowana na podstawie tych samych materiałów może wypaść różnie w dwóch grupach o tym samym poziomie zaawansowania. Do istotnych czynników zewnętrznych, które oddziałują na efektywność pracy grupy, można by zaliczyć m. in. porę zajęć oraz wpływ pogody. Z doświadczenia wiem, że stosunkowo trudno jest prowadzić zajęcia w długie, deszczowe, listopadowe wieczory. Późna pora (z reguły kończę zajęcia o 20.00) oraz często niekorzystne w listopadzie warunki biometeorologiczne wyraźnie przyczyniają się do obniżenia sprawności intelektualno-percepcyjnych słuchaczy (we Francji wyróżnia się nawet jednostkę chorobową o nazwie novembrisme - ponoć ten "listopadowy splin" trwa aż do samego kwietnia). W jaki sposób możemy zmniejszyć wpływ niekorzystnych warunków zewnętrznych i zmobilizować słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji? Być może odpowiedzią będą zajęcia przeprowadzone w sposób mniej konwencjonalny, z wykorzystaniem technik audiowizualnych. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.journal Zeszyty Glottodydaktyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-19 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Jagiellońskie Centrum Językowe pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych