Jagiellonian University Repository

Droga do zawodu : szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem

pcg.skipToMenu

Droga do zawodu : szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem

Show full item record

dc.contributor.author Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.date.accessioned 2019-06-19T11:48:45Z
dc.date.available 2019-06-19T11:48:45Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2531-4 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77531
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Droga do zawodu : szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem pl
dc.title.alternative The way to profession : educational challenge and becoming a teacher pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-59 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 59. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/ZP/article/view/1005 pl
dc.abstract.pl Powszechna edukacja to jeden z głównych celów każdego społeczeństwa. Konkretne zadania systemu oświatowego zmieniają się w zależności od kontekstu działania i pracowników szkoły. Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób doświadczenia życiowe i zawodowe decydują o wizji szkoły posiadanej przez nauczycieli. Wybór drogi zawodowej układa się według trzech głównych scenariuszy. Własne doświadczenia szkolne są opisywane językiem emocji i mają duży wpływ na praktykę działania nauczycieli. Pierwsze lata pracy większość badanych opisuje jako doświadczenie nieprzyjemne i demotywujące. Badani potrafią ocenić szkoły, w których pracują, i precyzyjnie opisać własne pomysły na dobrą szkołę. pl
dc.abstract.en Common education is one of the main goals for every society. Specific tasks of the educational system change dependently on the context of school operation and employees of the school. This paper shows the way in which personal and professional experiences determine teachers’ vision of school. Choice of the professional career follow three main scenarios. Personal experiences from school are described with language of emotions and significantly impact the practice of teachers work. First years of work as a teachers majority of respondents describes as unpleasant experience. Respondents are able to evaluate schools in which they work and precisely describe their own ideas of the good school. pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych