Jagiellonian University Repository

Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych : przykładowy scenariusz zajęć

pcg.skipToMenu

Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych : przykładowy scenariusz zajęć

Show full item record

dc.contributor.author Kruk, Mirosław [SAP11017084] pl
dc.date.accessioned 2019-06-19T10:52:45Z
dc.date.available 2019-06-19T10:52:45Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3011-0 pl
dc.identifier.issn 2080-2358 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77509
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych : przykładowy scenariusz zajęć pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-85 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 64 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZG/2010/Zeszyt-2/art/5751/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie metody prowadzenia kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Polega ona na wykorzystywaniu tematów z podręcznika do nauki ogólnego języka obcego jako punktu wyjścia do zajęć wprowadzających elementy terminologii fachowej oraz prezentujących treści tematycznie związane z kierunkiem studiów danej grupy językowej. Sugerowana metoda została zaprezentowana na przykładzie zadań z podręcznika do nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz materiałów przygotowanych i użytych przez autora podczas zajęć ze studentami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.journal Zeszyty Glottodydaktyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-19 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Jagiellońskie Centrum Językowe pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych