Jagiellonian University Repository

Specyficzne typy reprezentacji umysłowych : reprezentacje linearne

pcg.skipToMenu

Specyficzne typy reprezentacji umysłowych : reprezentacje linearne

Show full item record

dc.contributor.author Cipora, Krzysztof [USOS34451] pl
dc.date.accessioned 2019-06-18T09:16:59Z
dc.date.available 2019-06-18T09:16:59Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1689-927X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77400
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Specyficzne typy reprezentacji umysłowych : reprezentacje linearne pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20-21 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2008/Rocznik-Kognitywistyczny-2-2008/art/5161/ pl
dc.abstract.pl By mówić o reprezentacjach specyficznych, należy najpierw doprecyzować, co rozumie się przez pojęcie reprezentacji "klasycznych", niespecyficznych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zaliczają się do nich trzy rodzaje reprezentacji: a) słowo (kod werbalny), b) obraz (kod niewerbalny) i c) sąd o relacjach (kod propozycjonalny). Cały czas należy pamiętać, że wśród ekspertów nie został osiągnięty konsensus co do natury reprezentacji. Część badaczy, na przykład Paivio, twierdzi, że do zawarcia całej wiedzy o świecie, jaką posiada człowiek, nie wystarczy jeden rodzaj reprezentacji (jeśliby nawet wystarczył, byłby on nieekonomiczny). Z tego powodu zakłada on, że występuje zarówno kod werbalny, jak i niewerbalny [por. Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006]. Reprezentacje specyficzne to takie, za pomocą których może być reprezentowana tylko część wiedzy o świecie zewnętrznym, obejmują one zatem tylko pewien fragment tego, co człowiek spostrzega i o czym myśli. pl
dc.subject.pl reprezentacje umysłowe pl
dc.description.volume 2 pl
dc.identifier.eissn 2084-3895 pl
dc.title.journal Rocznik Kognitywistyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-18 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych