Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metodologia politologii według Giovanniego Sartoriego

Metodologia politologii według Giovanniego Sartoriego

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.date.accessioned 2015-05-22T05:59:46Z
dc.date.available 2015-05-22T05:59:46Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1733-6716 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7730
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metodologia politologii według Giovanniego Sartoriego pl
dc.title.alternative Giovanni Sartori's methodology of political science pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22 pl
dc.abstract.en Giovanni Sartori, one of the greatest world's political scientist, was also very interesting in methodology of political science. In his opinion methodology is more the method of logos, of thinking than specific research techniques. He wrote: There is no methodology without logos, without thinking about thinking. Sartori strongly expressed regret that the today's mainstream of political science is mainly quantitative and statistical, not qualitative. According to his standpoint political scientists should be strongly interested in the qualitative "What is ?", before asking "How much?". Sartori is admirer of the qualitative approach to methodology. This approach is based on logically defined concepts and the careful and precise use of language, because bad language generates bad thinking. pl
dc.subject.pl Giovanni Sartori pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl metoda pl
dc.subject.pl teoria pl
dc.subject.pl definicja politologii pl
dc.subject.en Giovanni Sartori pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en method pl
dc.subject.en theory pl
dc.subject.en definition of political science pl
dc.description.number 6 (32) pl
dc.identifier.eissn 2391-6737 pl
dc.title.journal Politeja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach