Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Metodologia politologii według Giovanniego SartoriegoAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Bankowicz Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bankowicz Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Bankowicz Marek