Jagiellonian University Repository

Avoir des ailes, le rêve et la métaphore : l’inscription du mythe icarien dans "Mademoiselle de Maupin" de Théophile Gautier

pcg.skipToMenu

Avoir des ailes, le rêve et la métaphore : l’inscription du mythe icarien dans "Mademoiselle de Maupin" de Théophile Gautier

Show full item record

dc.contributor.author Sosień, Barbara [SAP11005054] pl
dc.date.accessioned 2019-06-17T05:57:13Z
dc.date.available 2019-06-17T05:57:13Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2673-1 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77276
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Avoir des ailes, le rêve et la métaphore : l’inscription du mythe icarien dans "Mademoiselle de Maupin" de Théophile Gautier pl
dc.title.alternative Mieć skrzydła, marzenie i metafora : mit ikaryjski wpisany w powieść Théophila Gautiera "Mademoiselle de Maupin" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-143 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SLit/article/view/1242/1238 pl
dc.abstract.pl Jednym z mitów, jakie romantyczna literatura francuska formułuje na nowo i wprowadza w tkankę swojej tematyki, a więc także wyobraźni i symboliki, jest mit Ikara. Proza Théophila Gautiera (1811–1872) może być odczytana jako jeden z jego wariantów. Doświadczenie lotu, pokonującego ograniczenia i zakazy wynikające z ludzkiej kondycji, oraz klęski, śmiertelnego upadku, nieuchronnego skutku wzlotu, przekraczającego wszelkie zakazy, jak chce opowieść mityczna, w tekstach Gautiera zyskuje wymiar nie tylko metaforyczny, lecz także dosłowny. W publicystyce i korespondencji pisarza, począwszy od lat czterdziestych, znajdujemy oto wiele sformułowań, w których wyraża on entuzjastyczne zainteresowanie rozwojem technik i doświadczeń aeronautycznych. Czyniąc odwołania do mitycznych postaci Ikara, Faetona i Febusa, a także do Szekspirowskiego Ariela, równocześnie przenosi Gautier tematykę wzlotu na płaszczyznę literacką. Postaci te współtworzą bowiem metaforyczny obraz wzlotu artysty i symbolizują postawy, które w łamaniu tabu i pokonywaniu usankcjonowanych zakazów upatrują wartość najwyższą, a minimalizują lub lekceważą cenę buntu, to jest klęskę, upadek, śmierć. W powieści Mademoiselle de Maupin (1835) tematyka wzlotu, a więc także jej „ikaryjskość”, nie narzuca się czytelnikowi bezpośrednio i w sposób oczywisty, ponieważ wpisana jest w warstwę głęboką wyobraźni symbolicznej utworu. Dotyczy to przede wszystkim sposobu, w jaki główny bohater, d’Albert, postrzega siebie i swoją sytuację w świecie. Szczególnie interesująco przedstawia się tutaj warstwa wyobraźni, dotycząca metaforycznego postrzegania „ja” w przestrzeni: od poczucia zamknięcia i unieruchomienia w przestrzeni spetryfikowanej, mrocznej i klaustrofobicznej, do pteromorficznych obrazów rozpostartych skrzydeł, unoszących istotę ludzką ponad byt codzienny, w stronę przestrzeni otwartych i wypełnionych światłem. Ale także, a może przede wszystkim, w stronę absolutu, w koncepcji gautierowskiej sytuującego się na styku wyobrażenia o idealnej miłości i kontemplacji piękna ciała ludzkiego, szczególnie gdy wydaje się ono połączeniem doskonałej rzeźby w marmurze i obrazu malarskiego. Badaniom gautierowskiej wyobraźni „ascencyjnej” dobrze służą analizy typu bachelardowskiego i durandowskiego, toteż zostały one w niniejszym studium zastosowane. pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,91 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-17 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych