Jagiellonian University Repository

Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu

Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo-edukacyjnego ...

Show full item record

dc.contributor.author Mocior, Ewelina [USOS70326] pl
dc.date.accessioned 2015-05-21T15:00:22Z
dc.date.available 2015-05-21T15:00:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0239-6858 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7726
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu pl
dc.title.alternative Methodological aspects in the evaluation of natural environments as setting for education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-95 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 92-95 pl
dc.identifier.weblink http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/4-7-mocior-metodyczne-aspekty-potencjalu-krajobrazu.pdf pl
dc.abstract.pl Szeroko rozumiane nauczanie na temat środowiska przyrodniczego może być prowadzone zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Zajęcia z tego zakresu mogą odbywać się nie tylko w salach lekcyjnych, muzeach, centrach edukacyjnych czy siedzibach parków narodowych, ale także bezpośrednio w terenie. Edukacyjne wycieczki terenowe przynoszą wiele korzyści, m.in. usprawniają proces uczenia się i zapamiętywania oraz rozwijają zainteresowania przyrodnicze u uczniów. Dlatego potrzebna staje się ocena przydatności krajobrazu do edukacji przyrodniczej prowadzonej w terenie w ramach zajęć szkolnych oraz indywidualnej i zbiorowej edukacji nieformalnej. W artykule omówiono formy wykorzystania walorów edukacyjnych krajobrazu w tym kontekście, przedstawiono przegląd kryteriów stosowanych dotychczas w ocenach tych walorów oraz wskazano trudności metodologiczne w badaniu potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu. pl
dc.abstract.en Environmental education as broadly understood may be offered in both formal and informal educational settings. Such education may not only occur in classrooms, museums and education centers of national parks but also directly in the field. Field trips can be beneficial in many ways, stimulating improvement in learning and recall, helping to cultivate interest in natural history. Therefore, it seems relevant to assess the merits of the field setting for learning in the context of school activities and various other types informal education, whether organized or not. The article describes ways to derive educational value from the natural environment. Criteria, as applied to such assessment were reviewed with discussion of the methodological difficulties faced in the study of the intrinsic educational potential of the natural environment. pl
dc.subject.pl geografia pl
dc.subject.pl edukacja przyrodnicza pl
dc.subject.pl ekologia krajobrazu pl
dc.subject.pl zajęcia terenowe pl
dc.subject.pl geoturystyka pl
dc.subject.en geography pl
dc.subject.en environmental education pl
dc.subject.en landscape ecology pl
dc.subject.en outdoor education pl
dc.subject.en geotourism pl
dc.description.number 4 (129) pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.eissn 2449-8998 pl
dc.title.journal Edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.pbn.affiliation USOS70326:UJ.WBl; pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska