Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Słowo Rektora Uniwersytetu JagiellońskiegoPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Prokop, Krzysztof R.
Ziejka Franciszek

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Prokop, Krzysztof R.
Ziejka Franciszek

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Prokop, Krzysztof R.
Ziejka Franciszek