Jagiellonian University Repository

Ignacy Stanisław Fiut jako recenzent i kronikarz życia naukowego na łamach "Zeszytów Prasoznawczych"

pcg.skipToMenu

Ignacy Stanisław Fiut jako recenzent i kronikarz życia naukowego na łamach "Zeszytów Prasoznawczych"

Show full item record

dc.contributor.author Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.date.accessioned 2019-06-10T14:45:14Z
dc.date.available 2019-06-10T14:45:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76973
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ignacy Stanisław Fiut jako recenzent i kronikarz życia naukowego na łamach "Zeszytów Prasoznawczych" pl
dc.title.alternative Ignacy Stanisław Fiut's media studies reviews and chronicles in "Media Issues Quarterly" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 632-659 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14604/ pl
dc.subject.pl Ignacy Stanisław Fiut pl
dc.subject.pl "Zeszyty Prasoznawcze" pl
dc.subject.pl recenzje pl
dc.subject.pl sprawozdania pl
dc.subject.pl medioznawstwo pl
dc.subject.pl analiza zawartości pl
dc.subject.en Ignacy Stanisław Fiut pl
dc.subject.en media studies pl
dc.subject.en scientific achievements pl
dc.subject.en Media Issues Quarterly pl
dc.subject.en text mining pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 4 (236) pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/22996362PZ.18.037.10395 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-12-13 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa