Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Ultima voluntas Alexandri RegisAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Starzyński Marcin
Gawlas, Sławomir
Gołąbek, Katarzyna
Janicki, Marek Andrzej
Michałowski, Roman
Piber-Zbieranowska, Marta
Węcowski, Piotr

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Starzyński Marcin
Gawlas, Sławomir
Gołąbek, Katarzyna
Janicki, Marek Andrzej
Michałowski, Roman
Piber-Zbieranowska, Marta
Węcowski, Piotr

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Starzyński Marcin
Gawlas, Sławomir
Gołąbek, Katarzyna
Janicki, Marek Andrzej
Michałowski, Roman
Piber-Zbieranowska, Marta
Węcowski, Piotr