Jagiellonian University Repository

"Ukraiński naród radziecki" : kilka uwag z perspektywy wielokulturowej : część 2

pcg.skipToMenu

"Ukraiński naród radziecki" : kilka uwag z perspektywy wielokulturowej : część 2

Show full item record

dc.contributor.author Demel, Grzegorz [USOS26225] pl
dc.date.accessioned 2019-06-05T13:43:41Z
dc.date.available 2019-06-05T13:43:41Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0083-4327 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76649
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "Ukraiński naród radziecki" : kilka uwag z perspektywy wielokulturowej : część 2 pl
dc.title.alternative "The Ukrainian Soviet Nation" : some remarks from the multicultural perspective : part 2 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 51-52. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-40-2012/40-2012/art/491/ pl
dc.subject.en "Soviet nation" pl
dc.subject.en Soviet Union pl
dc.subject.en Ukraine pl
dc.subject.en boutique multiculturalism pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139; 1327 pl
dc.description.volume 40 pl
dc.identifier.doi 10.4467/22999558.PE.12.002.0934 pl
dc.identifier.eissn 2299-9558 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-05 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych