Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych

Show full item record

dc.contributor.author Cyrul, Wojciech [SAP11016999] pl
dc.contributor.author Hałucha, Wiesław pl
dc.date.accessioned 2019-06-05T09:33:08Z
dc.date.available 2019-06-05T09:33:08Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-8052 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76610
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych pl
dc.title.alternative Selected aspects of cultural determinants of legal negotiations of international trade contracts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-36 pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23885 pl
dc.identifier.weblink https://sp.ka.edu.pl/numery/2018-2/studia-prawnicze-rim-2018-2-cyrul.pdf pl
dc.description.number 2 (23) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2451-0807 pl
dc.title.journal Studia Prawnicze : Rozprawy i Materiały pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska