Jagiellonian University Repository

Very high energy \gamma -ray observations of the binary PSR B1259–63/SS2883 around the 2007 Periastron

Very high energy \gamma -ray observations of the ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa