Jagiellonian University Repository

Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej : artykuł recenzyjny monografii Marka K. Kolasińskiego, Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2016, ss. 570

pcg.skipToMenu

Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej : artykuł recenzyjny monografii Marka K. Kolasińskiego, Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2016, ss. 570

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska