Jagiellonian University Repository

Między ideą a praktyką ustrojową : o drodze Austrii do sądu konstytucyjnego

pcg.skipToMenu

Między ideą a praktyką ustrojową : o drodze Austrii do sądu konstytucyjnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa