Jagiellonian University Repository

Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota

pcg.skipToMenu

Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.date.accessioned 2019-06-04T05:55:50Z
dc.date.available 2019-06-04T05:55:50Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76498
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota pl
dc.title.alternative Management of territorial organizations : concept and essence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-37 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 36-37. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia cechy jednostek terytorialnych rozumianych jako specyficzne rodzaje organizacji publicznych. Autor definiuje atrybuty organizacji terytorialnych i na tym tle istotę zarządzania nimi, określanego jako „zarządzanie terytorialne”. Wskazuje typologiczne ujęcia modelu tego zarządzania, a także główne problemy zarządcze oraz wyzwania, które dzisiaj stoją przed menedżerami publicznymi. pl
dc.abstract.en The paper presents features of the territorial units treated as a specific sort of public organizations. The author defi nes attributes of territorial organizations and - against that background - the essence of the management of them, called „territorial management”. The paper indicates typologies resulting from the model of such a management, as well as crucial managerial problems and challenges to be overcome by public managers of today. pl
dc.subject.pl zarządzanie terytorialne pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.en territorial management pl
dc.subject.en public management pl
dc.subject.en public administration pl
dc.description.number 4 (8) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych