Jagiellonian University Repository

Об особенностях латинской транслитерации кириллического текста "Плачевной речи по Карлу XI" Юхана Спарвенфельда

pcg.skipToMenu

Об особенностях латинской транслитерации кириллического текста "Плачевной речи по Карлу XI" Юхана Спарвенфельда

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa