Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regular maps into real Fermat varieties

Regular maps into real Fermat varieties

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kucharz, Wojciech [SAP11020211] pl
dc.date.accessioned 2014-07-16T05:30:44Z
dc.date.available 2014-07-16T05:30:44Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0024-6093 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75
dc.language eng pl
dc.title Regular maps into real Fermat varieties pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1086-1090 pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.1112/blms/bdt042 pl
dc.identifier.eissn 1469-2120 pl
dc.title.journal Bulletin of the London Mathematical Society pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach