Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Zborowski Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Zborowski Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Zborowski Andrzej