Jagiellonian University Repository

The stage-specific function of gap junctions during tumourigenesis

pcg.skipToMenu

The stage-specific function of gap junctions during tumourigenesis

Show full item record

dc.contributor.author Czyż, Jarosław [SAP11015316] pl
dc.date.accessioned 2019-05-28T07:15:55Z
dc.date.available 2019-05-28T07:15:55Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1425-8153 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75841
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title The stage-specific function of gap junctions during tumourigenesis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 92-102 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-102 pl
dc.subject.en gap junctions pl
dc.subject.en connexin pl
dc.subject.en tumour pl
dc.subject.en neoplasia pl
dc.subject.en metastasis pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.2478/s11658-007-0039-5 pl
dc.identifier.eissn 1689-1392 pl
dc.title.journal Cellular & Molecular Biology Letters pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0