Jagiellonian University Repository

Tłumaczenie bez oryginału, czyli o stylu prozy Maurice’a S. Andrewsa, Joe Alexa i Noëla Randona

pcg.skipToMenu

Tłumaczenie bez oryginału, czyli o stylu prozy Maurice’a S. Andrewsa, Joe Alexa i Noëla Randona

Show full item record

dc.contributor.author Górski, Rafał [SAP14000107] pl
dc.date.accessioned 2019-05-23T13:27:09Z
dc.date.available 2019-05-23T13:27:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75619
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tłumaczenie bez oryginału, czyli o stylu prozy Maurice’a S. Andrewsa, Joe Alexa i Noëla Randona pl
dc.title.alternative Translation without an original : style in the novels of Maurice S. Andrews, Joe Alex and Noël Randon pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 264-276 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/66364/WA248_86042_P-I-2524_gorski-tlumaczenie_o.pdf pl
dc.abstract.pl Tzw. "kryminał pseudo-zachodnioeuropejski" był wyjątkowym zjawiskiem literackim PRL. Pisana przez polskiego autora powieść miała udawać tłumaczenie – najczęściej z angielskiego. By osiągnąć złudzenie tłumaczenia, autor posługiwał się obco brzmiącym pseudonimem, zaś akcja toczyła się w Wielkiej Brytanii bądź Francji. W tym miejscu rodzi się pytanie czy autorom udało się imitować język tłumaczony (ang. translationese). W artykule poddano badaniu teksty powieści Macieja Słomczyńskiego alias Joe Alexa, Andrzeja Szczypiorskiego alias Maurice’a S. Andrewsa oraz Tadeusza Kwiatkowskiego alias Noëla Randona. Wyniki badań dowodzą, że Alex i Andrews potrafili imitować język tłumaczony, co nie udaje się Randonowi. Co więcej teksty Szczypiorskiego pisane pod własnym nazwiskiem i pod pseudonimem stylometrycznie zdają się być tekstami dwu różnych autorów. pl
dc.abstract.en A so-called "Pseudo-Westeurpean crime story", was an unique phenomenon of the literature of communist Poland. Although written by a Polish writer in Polish it imitated a translation – chiefly from English but also French. In order to achieve this kind of deception the author signed it with a foreign pseudonym and placed the plot in the UK or France. Now, a question arises whether the authors were capable of imitating also translationese. The style of three authors (Maciej Słomczyński alias Joe Alex, Andrzej Szczypiorski alias Maurice S. Andrews, and Tadeusz Kwiatkowski alias Noël Randon) was examined. The stylometric analysis shows that Alex and Andrews, but not Randon, were successful in the imitation of translationese. Moreover Szczypiorski’s books signed by his name and by pseudonym stylometrically seem to be of different authors. pl
dc.subject.pl literatura popularna pl
dc.subject.pl język tłumaczony pl
dc.subject.pl kryminał pl
dc.subject.en popular literature pl
dc.subject.en translationese pl
dc.subject.en crime story pl
dc.description.number 5 (167) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2017.5.18 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Przeszłe przyszłości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-20 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa