Jagiellonian University Repository

Język kaznodziejski jako przykład polszczyzny mówionej (wybrane aspekty)

pcg.skipToMenu

Język kaznodziejski jako przykład polszczyzny mówionej (wybrane aspekty)

Show full item record

dc.contributor.author Sieradzka-Mruk, Agnieszka [SAP11016649] pl
dc.contributor.editor Dunaj, Bogusław [SAP11003660] pl
dc.contributor.editor Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2019-05-23T12:53:12Z
dc.date.available 2019-05-23T12:53:12Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-155-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75611
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Język kaznodziejski jako przykład polszczyzny mówionej (wybrane aspekty) pl
dc.title.alternative Preachers’ language as an example of spoken Polish (selected aspects) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.pubinfo : Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 357-364 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang., bibiogr. Recenzowane materiały z konferencji naukowej: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, dn. 25-29 wrzesień 2008 r., Kraków pl
dc.identifier.weblink https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26322 pl
dc.abstract.en The article attempts to answer the question to what extent the Polish used in contemporary sermons may be considered spoken language. An analysis of some 120 preaching utterances recorded in 44 Krakow parishes in the years 1994-2008 helps show varieties in written and spoken language. Much attention has been given to styling as spoken and written language and the uses of such styling. Difficulties are highlighted in judging the linguistic correctness of colloquial expressions in the language of sermons. The results of the analysis are confronted with homiletic theory. pl
dc.subject.pl język kaznodziejski pl
dc.subject.en preaching language pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 5 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.title.container Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-17 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska