Jagiellonian University Repository

Zapożyczenia a stylistyczne zróżnicowanie gwary podhalańskiej

pcg.skipToMenu

Zapożyczenia a stylistyczne zróżnicowanie gwary podhalańskiej

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.date.accessioned 2019-05-23T12:27:58Z
dc.date.available 2019-05-23T12:27:58Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-1765 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75600
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zapożyczenia a stylistyczne zróżnicowanie gwary podhalańskiej pl
dc.title.alternative Loanwords and stylistic diversity of Podhale region dialect pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 128-138 pl
dc.identifier.weblink http://www.studling.edu.pl/index.php/biezacy-numer pl
dc.abstract.pl Gwara podhalańska jest reprezentowana przez 3 style funkcjonalne: potoczny, artystyczny i literacki. Style te różnią się pod względem liczby zapożyczeń. W stylu literackim dominują zapożyczenia węgierskie, słowackie, niemieckie i rumuńskie, a w stylu artystycznym (szczególnie w przyśpiewkach) - anglicyzmy. W stylu potocznym jest najmniej zapożyczeń, znacznie mniej niż w stylu literackim i artystycznym. pl
dc.abstract.en A dialect of the Podhale region is represented by three functional styles: the colloquial, artistic and literary style. They differ, among others frequency of use and type of loanwords. The literary style is dominated by Hungarian, Slovakian, Germanisms, Romanian, and in the artistic style (mainly in folksongs (przyśpiewki)) Anglicisms appear. Colloquial style in terms of loanwords is the least expressive, old loanwords belong to the recessive vocabulary, and Anglicisms do not have such a punching force as in joking and ironic folksongs. pl
dc.subject.pl zapożyczenia pl
dc.subject.pl gwara podhalańska pl
dc.subject.pl stylistyczne zróżnicowanie gwary pl
dc.subject.en loanwords pl
dc.subject.en Podhale region dialect pl
dc.subject.en stylistic diversity of dialects pl
dc.description.series Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, ISSN 1689-9903; 261 pl
dc.description.number 13 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20831765.13.12 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska