Jagiellonian University Repository

Nicolas Sarkozy : charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu?

pcg.skipToMenu

Nicolas Sarkozy : charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu?

Show full item record

dc.contributor.author Młynarski, Tomasz [SAP11018984] pl
dc.date.accessioned 2019-05-22T14:40:53Z
dc.date.available 2019-05-22T14:40:53Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75532
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nicolas Sarkozy : charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu? pl
dc.title.alternative Nicolas Sarkozy : a charismatic pragmatist or populist in a new style? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-170 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/517 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska