Jagiellonian University Repository

Coordinating gender : what can coordinate structure agreement tell us about gender?

Coordinating gender : what can coordinate structure ...

Show full item record

dc.contributor.author Despić, Miloje pl
dc.date.accessioned 2019-05-22T14:31:02Z
dc.date.available 2019-05-22T14:31:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75530
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Coordinating gender : what can coordinate structure agreement tell us about gender? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-25 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 24-25 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem analizy przedstawionej w artykule jest akomodacja wartości kategorii rodzaju w zdaniach z podmiotem szeregowym o składnikach w liczbie pojedynczej w języku serbskim. Szczegółowo omówione są cztery problematyczne właściwości akomodacji wartości rodzaju przez podmiot szeregowy ze spójnikiem współrzędnym. Przedstawione są argumenty popierające tezę, że wartość rodzaju męskiego jest wartością nieuzgodnioną (domyślną) imiesłowów oraz przymiotników predykatywnych wtedy, gdy składniki podmiotu szeregowego różnią się pod względem informacji o rodzaju, co wbrew oczekiwaniom może występować zarówno wtedy, gdy składniki podmiotu szeregowego mają tę samą wartość gramatycznej kategorii rodzaju, jak i wtedy, gdy jeden ze składników podmiotu szeregowego nie posiada określonej wartości cechy rodzaju. Na podstawie analizy dystrybucji rodzaju nijakiego postuluje się, że cecha rodzaju w języku serbskim (oraz przypuszczalnie w innych językach słowiańskich) jest cechą kompleksową o wartościach binarnych [±masculinum] oraz [±femininum]. pl
dc.abstract.en This paper examines gender agreement with coordinate structures in Serbian, focusing exclusively on coordinate phrases with singular conjuncts. I discuss in detail four unexpected and challenging facts about coordinate structure gender agreement and provide a unified account of them. I argue that a participle or predicative adjective agreeing with a coordinate phrase takes the default masculine form either when the coordinate phrase contains conflicting gender information, which can sometimes surprisingly happen even when all conjuncts have identical gender specifications, or when at least one of the conjuncts is not marked for a gender value. On the bases of behavior of neuter, I also propose that gender in Serbian (and possibly other Slavic languages) should be represented in terms of binary features [±masculine] and [±feminine]. pl
dc.subject.pl rodzaj gramatyczny pl
dc.subject.pl akomodacja pl
dc.subject.pl konstrukcje współrzędne pl
dc.subject.pl liczba pl
dc.subject.pl cechy pl
dc.subject.en gender pl
dc.subject.en agreement pl
dc.subject.en coordination pl
dc.subject.en number pl
dc.subject.en features pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.16.001.4816 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa