Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Święta misja Ameryki : wpływ purytańskich przekonań ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Rybkowski Radosław
Bernacki Włodzimierz
Walaszek Adam

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Rybkowski Radosław
Bernacki Włodzimierz
Walaszek Adam

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Rybkowski Radosław
Bernacki Włodzimierz
Walaszek Adam