Jagiellonian University Repository

On smoothness of black saturns

pcg.skipToMenu

On smoothness of black saturns

Show full item record

dc.contributor.author Chruściel, Piotr T. pl
dc.contributor.author Eckstein, Michał [SAP14007713] pl
dc.contributor.author Szybka, Sebastian [SAP11018771] pl
dc.date.accessioned 2019-05-20T13:05:54Z
dc.date.available 2019-05-20T13:05:54Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1126-6708 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/75272
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title On smoothness of black saturns pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en black holes pl
dc.subject.en spacetime singularities pl
dc.description.volume 2010 pl
dc.description.number 11 pl
dc.identifier.doi 10.1007/JHEP11(2010)048 pl
dc.identifier.eissn 1029-8479 pl
dc.title.journal The Journal of High Energy Physics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut – Obserwatorium Astronomiczne pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 48 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 32


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne