Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Prokop-Janiec, Eugenia [SAP11012320] pl
dc.contributor.editor Tuszewicki, Marek [SAP14004547] pl
dc.date.accessioned 2015-05-20T08:51:25Z
dc.date.available 2015-05-20T08:51:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3774-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7510
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej pl
dc.title.alternative Polish topics and contexts of the Jewish literature pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 322, [2] pl
dc.description.additional Indeks pl
dc.abstract.pl Tom "Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej" gromadzi przekłady prac dotyczących wielorako rozumianych polskich związków literatury hebrajskiej i jidyszowej autorstwa izraelskich i amerykańskich uczonych. Teksty Chone Shmeruka, Davida Roskiesa, Hayi Bar-Itzhak, Israela Bartala, Nathana Cohena, Gennady’ego Estraikha, Avnera Holtzmana, Mikhaila Krutikova, Dana Laora, Shoshany Ronen, Michaela Steinlaufa oferują ogląd rozmaitych polskich odniesień w różnych okresach i w różnych obszarach literatury żydowskiej: od wieku XVIII po wiek XX, od tekstów folklorystycznych – po modernistyczną poezję, od historycznych kronik po prozę fikcjonalną. Wybór eksponuje lokalne aspekty żydowskiego piśmiennictwa: obecność polskich tematów, reprezentacje Polski i Polaków, funkcjonowanie instytucji literackich i kulturalnych w polskich ośrodkach, intertekstualne relacje piśmiennictwa żydowskiego i polskiego. pl
dc.description.series Studia Polsko-Żydowskie pl
dc.description.publication 25,6 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach