Jagiellonian University Repository

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej

pcg.skipToMenu

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej

Show full item record

dc.contributor.editor Prokop-Janiec, Eugenia [SAP11012320] pl
dc.contributor.editor Tuszewicki, Marek [SAP14004547] pl
dc.date.accessioned 2015-05-20T08:51:25Z
dc.date.available 2015-05-20T08:51:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3774-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7510
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej pl
dc.title.alternative Polish topics and contexts of the Jewish literature pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 322, [2] pl
dc.description.additional Indeks pl
dc.abstract.pl Tom "Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej" gromadzi przekłady prac dotyczących wielorako rozumianych polskich związków literatury hebrajskiej i jidyszowej autorstwa izraelskich i amerykańskich uczonych. Teksty Chone Shmeruka, Davida Roskiesa, Hayi Bar-Itzhak, Israela Bartala, Nathana Cohena, Gennady’ego Estraikha, Avnera Holtzmana, Mikhaila Krutikova, Dana Laora, Shoshany Ronen, Michaela Steinlaufa oferują ogląd rozmaitych polskich odniesień w różnych okresach i w różnych obszarach literatury żydowskiej: od wieku XVIII po wiek XX, od tekstów folklorystycznych – po modernistyczną poezję, od historycznych kronik po prozę fikcjonalną. Wybór eksponuje lokalne aspekty żydowskiego piśmiennictwa: obecność polskich tematów, reprezentacje Polski i Polaków, funkcjonowanie instytucji literackich i kulturalnych w polskich ośrodkach, intertekstualne relacje piśmiennictwa żydowskiego i polskiego. pl
dc.description.series Studia Polsko-Żydowskie pl
dc.description.publication 25,6 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Judaistyki pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)