Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Raman, surface-enhanced Raman, and density functional ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Proniewicz Edyta
Pięta Ewa
Zborowski Krzysztof
Kudelski, Andrzej
Boduszek, Bogdan
Olszewski, Tomasz K.
Kim, Younkyoo
Proniewicz Leonard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Proniewicz Edyta
Pięta Ewa
Zborowski Krzysztof
Kudelski, Andrzej
Boduszek, Bogdan
Olszewski, Tomasz K.
Kim, Younkyoo
Proniewicz Leonard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Proniewicz Edyta
Pięta Ewa
Zborowski Krzysztof
Kudelski, Andrzej
Boduszek, Bogdan
Olszewski, Tomasz K.
Kim, Younkyoo
Proniewicz Leonard