Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Bogusławski w Krakowie : przypomnienia i dopełnieniaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kurek, Krzysztof
Michalik Jan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kurek, Krzysztof
Michalik Jan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kurek, Krzysztof
Michalik Jan