Jagiellonian University Repository

Gdy róża jest silniejsza niż śmierć : o przełamywaniu konwencji znikomości życia w metaforyce florystycznej Giovanniego Pontana

pcg.skipToMenu

Gdy róża jest silniejsza niż śmierć : o przełamywaniu konwencji znikomości życia w metaforyce florystycznej Giovanniego Pontana

Show full item record

dc.contributor.author Urban-Godziek, Grażyna [SAP11117665] pl
dc.contributor.editor Borowski, Andrzej [SAP11005413] pl
dc.contributor.editor Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2019-05-16T11:13:29Z
dc.date.available 2019-05-16T11:13:29Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-040-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74894
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gdy róża jest silniejsza niż śmierć : o przełamywaniu konwencji znikomości życia w metaforyce florystycznej Giovanniego Pontana pl
dc.title.alternative When a rose is stronger than death : about overcoming the convention of negligence in the floristic metaphor of Giovanni Pontano pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 533-541 pl
dc.subject.pl Giovanni Pontano pl
dc.subject.en Giovanni Pontano pl
dc.description.series Terminus. Bibliotheca Classica. Seria 2; t. 5 pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.title.container Rzeczy minionych pamięć : studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 156 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa