Jagiellonian University Repository

Sektor węglowy w systemie energetycznym Chin : perspektywy rozwojowe

pcg.skipToMenu

Sektor węglowy w systemie energetycznym Chin : perspektywy rozwojowe

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.date.accessioned 2015-05-20T07:10:27Z
dc.date.available 2015-05-20T07:10:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7488
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sektor węglowy w systemie energetycznym Chin : perspektywy rozwojowe pl
dc.title.alternative The coal sector in China's energy system : developmental perspectives pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-101 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/viewFile/1374/1490 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia schemat wykorzystywania węgla i jego rolę w polityce energetycznej Chin. Określa również następstwa podejmowanych działań dla rozwoju gospodarczego i spo­łecznego państwa. Chińskie zapotrzebowanie na energię nie ma wymiaru jedynie ekonomicz­nego, ale decyduje również o ogólnej strategii rozwojowej. Wpływa na aspiracje Chin w kon­tekście zdobywania należnej pozycji w przestrzeni globalnej oraz na to, czy Chiny będą miały szansę stać się odpowiedzialnym światowym liderem w zakresie ochrony środowiska. pl
dc.abstract.en The article introduces the mechanism of using coal and its role in China’s energy policy. It presents the activities which are significant for the economic and social development. The China’s demand for energy doesn’t have only economic dimension, but also has an impact on the developmental strategy. It influences on China’s aspirations to achieve a stronger position in the global space, as well as its chance to become a responsible world leader in terms of environmental protection. pl
dc.subject.pl polityka energetyczna Chin pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo energetyczne Chin pl
dc.subject.pl węgiel pl
dc.subject.pl technologie wytwarzania czystego węgla pl
dc.subject.pl środowisko pl
dc.subject.en China's energy policy pl
dc.subject.en China's energy security pl
dc.subject.en coal pl
dc.subject.en clean coalgeneration technologies pl
dc.subject.en environment pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 1,06 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Sinologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-24 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa