Jagiellonian University Repository

Bohemizmy w "Eklezjastesie" (Kraków 1522) w przekładzie Hieronima z Wielunia

pcg.skipToMenu

Bohemizmy w "Eklezjastesie" (Kraków 1522) w przekładzie Hieronima z Wielunia

Show full item record

dc.contributor.author Godyń, Jan [SAP11005687] pl
dc.contributor.editor Borowski, Andrzej [SAP11005413] pl
dc.contributor.editor Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2019-05-16T11:06:09Z
dc.date.available 2019-05-16T11:06:09Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-040-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74875
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Bohemizmy w "Eklezjastesie" (Kraków 1522) w przekładzie Hieronima z Wielunia pl
dc.title.alternative Bohemisms in "Book of Kohelet" (Kraków 1522) translated by Hieronim from Wieluń pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 207-220 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.subject.pl Księga Koheleta pl
dc.subject.pl Hieronim z Wielunia pl
dc.subject.en Book of Kohelet pl
dc.subject.en Hieronim from Wieluń pl
dc.description.series Terminus. Bibliotheca Classica. Seria 2; t. 5 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Rzeczy minionych pamięć : studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 156 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa