Jagiellonian University Repository

Zasada nullum crimen sine lege w systemie państwa prawa : analiza porównawcza na tle europejskiego systemu ochrony praw człowieka

pcg.skipToMenu

Zasada nullum crimen sine lege w systemie państwa prawa : analiza porównawcza na tle europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.contributor.author Rychlewska-Hotel, Aleksandra [USOS98304] pl
dc.date.accessioned 2019-05-15T17:58:51Z
dc.date.available 2019-05-15T17:58:51Z
dc.date.submitted 2019-04-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74766
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zasada nullum crimen sine lege w systemie państwa prawa : analiza porównawcza na tle europejskiego systemu ochrony praw człowieka pl
dc.title.alternative The principle of nullum crimen sine lege in the state ruled by law : a comparative study based on the European system of human rights protection pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 476 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 434-461. Na publikacji autorka Rychlewska-Hotel Aleksandra podpisana jako Rychlewska Aleksandra. pl
dc.subject.pl zasada nullum crimen sine lege pl
dc.subject.pl przewidywalność karalności pl
dc.subject.pl prawo do bezpieczeństwa prawnokarnego pl
dc.subject.pl europejski system pl
dc.subject.en the nullum crimen sine lege principle pl
dc.subject.en foreseeability of criminal law pl
dc.subject.en right to foreseeable criminalization pl
dc.subject.en European system pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/067 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Karnego pl
dc.contributor.reviewer Giezek, Jacek pl
dc.contributor.reviewer Majewski, Jarosław pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright